logo ptuxiakes

 

1.Ερωτήσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου

Ε: Ποιος μπορεί να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στον Διαγωνισμό ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΒΡΑΒΕΙΑ 2015-2016;
A: Κάθε απόφοιτος από Ελλάδα και Κύπρο, που παρακολούθησε ένα πρόγραμμα Interior Design ή ένα σχετικό πρόγραμμα, μπορεί να υποβάλει την πτυχιακή του εργασία.

Ε: Πότε θεωρείται έγκυρη η συμμετοχή μου στον διαγωνισμό;
A: Όταν συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής, τηρήσετε όλες τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην σελίδα του διαγωνισμού και αποδεχτείτε ανεπιφύλακτα τους Όρους του διαγωνισμού, (ατομικά η ομαδικά).

EΖω έξω από την Ελλάδα. Μπορώ να συμμετέχω σε αυτόν τον διαγωνισμό;
A: Ναι, αυτός είναι ένας Διαγωνισμός, ανοικτός σε όλους τους αποφοίτους, ανεξάρτητα από την τοποθεσία, αρκεί να είναι από Ελλάδα και Κύπρο.

Ε: Μόλις αποφοίτησα από ένα πρόγραμμα design. Μπορώ να λάβω μέρος;
A: Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε απόφοιτος από Ελλάδα και Κύπρο, που παρακολούθησε ένα πρόγραμμα Interior Design ή ένα σχετικό πρόγραμμα, και έχει εργαστεί σε project πτυχιακής.

Ε: Δεν είμαι μέλος της ΕΔΙΕ. Μπορώ να συμμετέχω
A: Απολύτως! Σίγουρα, δεν σας υποχρεώνουμε να είστε μέλος της ΕΔΙΕ, για να λάβετε μέρος, θέλουμε, όμως, να επισημάνουμε, ότι εάν εγγραφείτε, ως μέλος της ΕΔΙΕ, μόνον οφέλη θα έχετε σε κάθε σας βήμα.

Ε: Υπάρχει κόστος συμμετοχής, για να υποβάλω την πτυχιακή μου;
A: Όχι δεν υπάρχει ούτε σε ατομική συμμετοχή, ούτε σε ομαδική συμμετοχή..

Ε: Δεν είμαι μέλος της ΕΔΙΕ. Μπορώ να γίνω τώρα;
A: Φυσικά και μπορείς να γίνεις άμεσα μέλος της ΕΔΙΕ. Με ένα κλικ ΕΔΩ κάνεις την εγγραφή σου..

Ε: Τι θα πρέπει να κάνουμε, αν έχουμε εργαστεί για το σχέδιο, ως ομάδα;
A: Εάν έχετε εργαστεί ως ομάδα, θα πρέπει να αναφέρετε όλους τους συμμετέχοντες φοιτητές με την αντίστοιχη αίτηση συμμετοχής, για τον καθένα.

Ε: Είμαστε 3 άτομα από interior design και 2 άτομα από industrial design. Τελικά μέχρι πόσα άτομα μπορούμε να συμμετέχουμε ως ομάδα;
A: Δεν υπάρχει ανώτερος αριθμός μελών μιας ομάδας που μπορεί να συμμετέχει στον διαγωνισμό, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

2. Ερωτήσεις σχετικά με τη συμμετοχή μου

Ε: Πως υποβάλλω την συμμετοχή μου;
A: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την συμμετοχή και να στέλνουν την εργασία τους, ως εξής:


Συμπληρώνουν την αίτηση συμμετοχής και  υποβάλλουν την ολοκληρωμένη συμμετοχή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση ptyxiakes@edie-events.org.gr σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν στην ενότητα Προϋποθέσεις συμμετοχής. 

Η αίτηση συμμετοχής μπορεί να υποβληθεί και ανεξάρτητα, η δε αποστολή του έργου και των εγγράφων να ακολουθήσει. Συνιστάται δε, να χρησιμοποιούν προγράμματα αποστολής email για την επικοινωνία τους, τα οποία επιτρέπουν την αυτόματη ηλεκτρονική επιβεβαίωση παραλαβής. Η ΕΔΙΕ δεν αποστέλλει επίσημη επιβεβαίωση παραλαβής, πέραν εκείνης που ορισμένα προγράμματα αυτόματα ενεργούν.

Ε: Που μπορεί να δει κανείς τις συμμετοχές; 

Α: Οι εργασίες που αποστέλλετε, αξιολογούνται και δημοσιεύονται μετά την λήξη υποβολής κάθε έτους στην αντίστοιχη ενότηταΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 2015, της ιστοσελίδας www.edie-events.org.gr. Τώρα είναι αναρτημένες οι συμμετοχές του 2015.

Εργασίες οι οποίες έχουν δημοσιευτεί σε άλλα ελληνικά ηλεκτρονικά μέσα, πιθανόν να μην γίνουν δεκτές.

Ε: Πώς συμπληρώνω τη φόρμα στην αίτηση συμμετοχής;
Α: Σε κάθε πεδίο συμπληρώνετε τα αντίστοιχα στοιχεία σας. Στην περίπτωση ομαδικής συμμετοχής, όλα τα μέλη συμπληρώνουν χωριστά την αίτηση συμμετοχής.

Ε: Ποια αρχεία πρέπει να αποστείλω για να είναι έγκυρη μία συμμετοχή;
Α: Οι προτάσεις θα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

1) Πτυχιακές εργασίες φοιτητών (Ελλήνων & Κυπρίων) που έχουν δημιουργηθεί σε αντίστοιχες σχολές σε Ελλάδα και Κύπρο.

2) Η θεματολογία των εργασιών είναι ελεύθερη (πχ. νέα κτίρια, ανακατασκευές, διαμορφώσεις εσωτερικών χώρων, διαμορφώσεις εξωτερικών χώρων, βιομηχανικός σχεδιασμός κτλ.).

3) Οι φωτογραφίες* θα πρέπει να είναι έως 10, συνολικού μεγέθους 5 MB για κάθε συμμετοχή. Η κάθε εργασία πρέπει να συνοδεύεται από κείμενο 200-400 λέξεων.

4) Σε κάθε παρουσίαση, θα πρέπει να αναγράφονται όλοι οι συντελεστές (φοιτητές, επιβλέπων καθηγητής, σχολή και τυχόν συνεργάτες), η ημερομηνία παρουσίασης, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του φοιτητή ή των φοιτητών εάν η εργασία είναι ομαδική. (email, τηλέφωνο)

5) Οι προτάσεις πρέπει να αποσταλούν σε κείμενο word (doc) και οι φωτογραφίες (σε μορφή jpg) πρέπει να επισυνάπτονται ξεχωριστά, στο ίδιο όμως email. Το κείμενο θα πρέπει να έχει ονομασία πχ. Katoikia.2014.doc και οι φωτογραφίες θα πρέπει να έχουν ονομασία πχ. Katoikia.2014_1jpg, Katoikia.2014_2.jpg κλπ. Στο κείμενο του word, μπορείτε να σημειώνετε το όνομά της κάθε φωτογραφίας.
*(Επιπλέον λεπτομέρειες αποστολής φωτογραφιών: Οι διαστάσεις των φωτογραφιών που δημοσιεύονται στο site μας είναι έως και 1024 pixel, στην οριζόντια διάσταση τους, και μπορείτε μέσω Photoshop να τις κάνετε save for web ώστε να μειωθεί ο όγκος τους και να παραμείνει η ποιότητα τους.

6) Σε κάθε παρουσίαση πρέπει να υπάρχει ΤΙΤΛΟΣ, ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ (έως 10 λέξεις) καθώς και μία σύντομη περιγραφή μέχρι 60 λέξεις που θα συνοδεύει τον τίτλο (θα περιέχονται μέσα στο κείμενο word).

7) Μαζί με την παρουσίαση, θα πρέπει να στείλετε μια υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων και μία φόρμα παραχώρησης δημοσίευσης της εργασίας σας.

8) Σε κάθε συμμετοχή πρέπει να αποστέλλεται και μία συνολική παρουσίαση της διπλωματικής σε 1-2 πινακίδες σε μορφή αρχείου pdf οριζόντια σε μέγεθος Α1. 

Οι πινακίδες παρουσίασης, θα πρέπει να είναι ανώνυμες, θα αναφέρεται ο τίτλος του έργου και η τεχνική περιγραφή.

Στην περίπτωση ομαδικής συμμετοχής, ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ πρέπει να στείλουν αίτηση συμμετοχής, Βιογραφικό, Υπεύθυνη Δήλωση και Δήλωση παραχώρησης.

Ε: Τι είδους περιεχόμενο απαγορεύεται στην υποβολή της συμμετοχής;
A: Βεβαιωθείτε ότι η συμμετοχή σας δεν περιλαμβάνει ακατάλληλη γλώσσα, ακατάλληλες ή άσεμνες εικόνες, ή εικόνες που εστιάζουν σε στοιχεία που ανήκουν σε έργο άλλων τρίτων μερών. Όσον αφορά το τελευταίο σημείο, η βασική ιδέα είναι ότι δεν θέλουμε να χρησιμοποιείτε υλικό που ανήκει σε κάποιον άλλον και ότι δεν έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε τέτοιο υλικό για τους σκοπούς του διαγωνισμού. Θέλουμε να σέβεστε τα δικαιώματα των άλλων, όπως ακριβώς και όλοι θέλουμε τα δικά μας δικαιώματα να γίνονται σεβαστά.

3. Ερωτήσεις Σχετικά με τα αποτελέσματα

E: Ποια είναι τα κριτήρια για τα βραβεία της Κριτικής Επιτροπής;
A: Τα βραβεία της κριτικής επιτροπής αξιολογούνται από μια ομάδα επιλεγμένων εκπροσώπων. Κάθε συμμετοχή κρίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική ευχέρεια των κριτών:

Κριτήρια αξιολόγησης

- Πρωτοτυπία και ποιότητα του σχεδιασμού
- Διερεύνηση και Ανάδειξη νέων ιδεών σχεδιασμού
- Καινοτόμες επιλογές και συνδυασμοί υλικών
- Ποιότητα της παρουσίασης
Η απόφαση των κριτών είναι οριστική και δεσμευτική για όλα τα θέματα, που αφορούν την επιλογή των νικητών.

Ε: Υπάρχει περίπτωση μια συμμετοχή να απορριφτεί;
Α:
Ο Διοργανωτής, κατά την κρίση του, διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να μην δημοσιεύσει ή να αφαιρέσει, κάθε συμμετοχή, που παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις και τις κατευθυντήριες γραμμές.

Η ΕΔΙΕ, έχει ορίσει Επιτροπή Μελών, η οποία είναι υπεύθυνη για την άρτια διοργάνωση με επικεφαλής την Βάσω Λαπαρίδου, μέλος του Δ. Συμβουλίου.

Ε: Υπάρχει περίπτωση να μην διεξαχθεί ο διαγωνισμός;
Α: Για την αντικειμενικά σωστή διεξαγωγή του διαγωνισμού απαιτούνται τουλάχιστον 30 συμμετοχές στην διάρκεια των (2) δυο ετών. Η οργανωτική επιτροπή στην περίπτωση που, δεν συμπληρωθεί  ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών, σταματά την διεξαγωγή του διαγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση ptyxiakes@edie-events.org.gr